Kancelaria Notarialna

Małgorzata Wosik-Paziewska

LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...

Poświadczenie zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

Do poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem niezbędne jest stawienie się w kancelarii z oryginałami dokumentów których kopie klient chce poświadczyć. Czynności te wykonywane są w kancelarii na bieżąco. Koszt takiego poświadczenia to 6 złotych netto (bez VAT) od jednej strony dokumentu.

 

Ważne: dokumenty do poświadczenia za zgodność z oryginałem może przynieść jakakolwiek osoba niekoniecznie ta której dotyczą dokumenty będące przedmiotem poświadczenia.