Notariusz Małgorzata Wosik-Paziewska, kancelaria w Olsztynie

Poświadczenie pisemne

Poświadczenia


Notariusz poświadcza podpisy, daty czy zgodność dokumentów, stwierdzając ich autentyczność.

Rozmyślanie nad pismem

Prawo spadkowe


W kancelarii notarialnej dokonać można czynności związanych z kwestiami spadkowymi.

Zawarcie umowy

Umowy


Sprawy związane z obrotem nieruchomościami czy darowiznami zatwierdza się umowami sporządzanymi przez notariusza.

Składnie podpisu własnoręcznie

Oświadczenia


Jedną z czynności notarialnych jest oświadczenie w formie aktu notarialnego. Może dotyczyć ustanowienia służebności czy być oświadczeniem dłużnika.

Kancelaria Notarialna – Notariusz Małgorzata Wosik-Paziewska Olsztyn

Zapewnienie prawnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego to jeden z podstawowych obowiązków, jakie przypisane zostały do instytucji notariatu. Kancelaria Notarialna Małgorzaty Wosik-Paziewskiej funkcjonuje na terenie Olsztyna. Działalność tego rodzaju prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku (Prawo o notariacie) i obejmuje szereg czynności, do których uprawniony jest notariusz, w tym między innymi:

Co do zasady wymienione wyżej czynności realizowane są w siedzibie kancelarii notarialnej przy ulicy 1 Maja 5A lok. 42 w Olsztynie, jeśli jednak zachodzi uzasadniona potrzeba, mogą zostać przeprowadzone również poza nią. Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania zasad etyki przez notariusza dają klientom kancelarii pewność, że wszelkie czynności przeprowadzane są zgodnie z duchem oraz literą prawa, jak również z pełnym poszanowaniem interesów stron.

 

Notariusz w Olsztynie – ważny zawód zaufania publicznego

Ciesząca się odpowiednią estymą instytucja notariatu została powołana po to, by zagwarantować niepodważalność oraz pełną zgodność przygotowywanych dokumentów z przepisami prawa. Każdy notariusz w Olsztynie, podobnie jak w dowolnym innym mieście w Polsce, powoływany jest na swoje stanowisko przez ministra sprawiedliwości, a wykonując zawód wysokiego zaufania społecznego, korzysta z ochrony należnej funkcjonariuszom publicznym. Kancelarie notarialne obsługują zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, w tym spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Kiedy warto udać się do kancelarii notarialnej w Olsztynie?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z przepisami przywołanej na wstępie ustawy notariusz powoływany jest do zabezpieczania określonych działań w obrocie gospodarczym. Kancelaria Notarialna Małgorzaty Wosik-Paziewskiej w Olsztynie obsługuje czynności, którym strony chcą nadać formę aktu notarialnego lub przy których forma ta jest wymagana.

 

Działaj zgodnie z literą prawa!