Kancelaria Notarialna

Małgorzata Wosik-Paziewska

LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...

Kancelaria

Kancelaria Notarialna prowadzona jest przez Notariusz Małgorzatę Wosik-Paziewską. Kancelaria mieści się w Olsztynie, przy ulicy 1 Maja 5A lokal 42.

 

Notariusz Małgorzata Wosik-Paziewska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Olsztynie, oferuje Klientom wysoką jakość świadczonych czynności, zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce zapewnia profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdego Klienta. Fachową obsługę zapewniają także zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji.

Notariusz Małgorzata Wosik - Paziewska realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, będących w zakresie kompetencji notariuszy zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenia spadkowe
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Notariusz Małgorzata Wosik - Paziewska udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy. W uzasadnionych przypadkach czynności mogą odbywać się poza siedzibą Kancelarii.

  

 

 

 

Informacje kontaktowe