Dokumenty

Do przygotowania aktu notarialnego obejmującego jakąkolwiek czynność notarialną niezbędne jest uprzednie dostarczenie do kancelarii stosownych dokumentów stanowiących podstawę sporządzenia aktu notarialnego. O tym jakie to będą dokumentu decyduje przedmiot czynności notarialnej. Dokumenty można dostarczać osobiście do kancelarii lub przesyłać w wersji elektronicznej. Każdorazowo listę dokumentów należy konsultować z kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo.