Cennik opłat notarialnych

Za czynności notarialne notariusz Małgorzata Wosik-Paziewska pobiera wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej, zgodnej z cennikiem kancelarii w Olsztynie notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to między innymi:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa


Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W przypadku większości czynności notarialnych stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości przedmiotu umowy. Szczegółowe stawki podatku PCC są wyszczególnione w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, przez co notariusz w Olsztynie, tworząc cennik, nie ma wpływu na ich wysokość.

  

Opłaty

 

Podatek od spadków i darowizn

W przypadku tego podatku warto wspomnieć o ustawowym zwolnieniu, obejmującym małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę – krewni ci nie zapłacą podatku bez względu na wartość przekazanego im majątku. W innych przypadkach wysokość podatku zależeć będzie od przynależności strony do jednej z trzech wymienionych w ustawie, a także od rynkowej wartości przedmiotu umowy.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat, w tym nieujętych w cenniku notariusza za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty w siedzibie kancelarii w Olsztynie, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.