Umowy majątkowe małżeńskie

Para u doradcyPodstawowym dokumentem niezbędnym do przygotowania tego rodzaju umów jest odpis skrócony aktu małżeństwa oraz dane osobowe małżonków wg wzoru zamieszczonego tutaj. W przypadku umowy rozdzielności majątkowej powyższe dokumenty są wystarczające do jej przygotowania.

W przypadku umowy rozszerzającej wspólność ustawową oraz umowy o podział majątku wspólnego poza odpisem skróconym aktu małżeństwa katalog niezbędnych dokumentów (w zależności od przedmiotu umowy) kształtuje się następująco:
W przypadku gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa (działka) niezabudowana niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • dokument własności Stron czynności (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • wypis z rejestru gruntów, (w niektórych przypadkach wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej),
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 • dokument własności Stron czynności (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

W przypadku gdy przedmiotem umowy jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niezbędne są:

 • dane osobowe, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
 • aktualny numer księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, o ile jest prowadzona,
 • dokument własności Stron czynności (np. akt notarialny nabycia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu itp.), więcej o dokumentach własności
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające m.in. opis lokalu oraz osobę której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,
 • ewentualnie dodatkowe dokumenty w konkretnej indywidualnej sprawie.

W przypadku gdy umowa o podział majątku wspólnego jest dokonywana przez byłych małżonków niezbędne do okazania są również:

 • prawomocny wyrok Sądu orzekający rozwód, a nadto gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa również:
 • wypis z rejestru gruntów, (w niektórych przypadkach wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie na którym położona jest nieruchomość,
 • zaświadczenie czy nieruchomość jest/nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach,
 • zaświadczenie o braku zaległości w podatkach lub innych opłatach od nieruchomości lub o ewentualnym zadłużeniu,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jeżeli jest sporządzone.

 W razie wątpliwości które z wyżej wymienionych dokumentów są niezbędne w Państwa przypadku najlepiej skontaktować się z Kancelarią osobiście, telefonicznie lub mailowo. Każdy przypadek jest indywidualny i tak jest traktowany w Kancelarii.