Oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy najmu okazjonalnego

kobieta tłumaczy dla starszej paryDo sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji z umowy najmu okazjonalnego niezbędne są:

  • dane osobowe Najemcy lub Najemców, wg wzoru zamieszczonego tutaj,
  • umowa najmu okazjonalnego (podpisana przez obie strony umowy),
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.