Oświadczenia

Składanie oświadczeń przed notariuszem należy do jednej z czynności notarialnych. Przyjmują one formę aktów notarialnych, stanowiących na przykład oświadczenie dłużnika o poddaniu się rygorowi egzekucji czy też ustanowienia służebności – gruntowej, osobistej lub przesyłu.