Poświadczenia notarialne

Poświadczenie notarialne, czy to własnoręczności podpisu, zgodności kopii, czy też daty okazania dokumentu pozwala potwierdzić autentyczność wyżej wymienionych. W przypadku poświadczania pozostawiania osoby przy życiu, czynność ta pozwala określić stan faktyczny, co może być konieczne do prawidłowego prowadzenia spraw spadkowych czy ubezpieczeniowych.