Poświadczenie daty okazania dokumentu

Poświadczenie daty okazania dokumentu. W tej czynności notariusz stwierdza że w określonej dacie (dzień, miesiąc, rok na żądanie strony również godzina i minuta) został mu okazany dokument przez konkretną osobę. Za takie poświadczenie przysługuje notariuszowi wynagrodzenie w kwocie 6 złotych netto (bez VAT) za jedną stronę okazanego dokumentu.

 

Nakierowanie wskazujące miejsce na dokumencie