Kancelaria Notarialna

Małgorzata Wosik-Paziewska

LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...
LEX EST QUOD NOTAMUS...

Zakres usług

 Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Małgorzata Wosik-Paziewska dokonuje następujących czynności notarialnych:

 a także:

  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe