Poświadczenie notarialne zgodności odpisu z oryginałem – Olsztyn

Do poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem niezbędne jest stawienie się w kancelarii z oryginałami dokumentów których kopie klient chce poświadczyć. Czynności te wykonywane są w kancelarii na bieżąco. Koszt takiego poświadczenia to 6 złotych netto (Cena bez VAT) od jednej strony dokumentu.

Ważne: dokumenty do poświadczenia za zgodność z oryginałem może przynieść jakakolwiek osoba niekoniecznie ta której dotyczą dokumenty będące przedmiotem poświadczenia.

 

poświadczenie notarialne dokumentu