Poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Pozostawanie określonej osoby przy życiu lub w określonym miejscu notariusz stwierdza w przypadku stawiennictwa tej osoby w kancelarii notarialnej lub w innym miejscy poza kancelarią notarialną w obecności notariusza. Koszt takiej czynności to 30 złotych netto (bez VAT), zaś w przypadku dokonywania poświadczenia w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5 złotych netto (bez VAT).

 

Sprawdzenie dokumentów przed podpisaniem