Ustanowienie służebności

Podpisywanie dokumentuNa gruncie prawa polskiego wyróżniamy trzy rodzaje służebności tj.: służebność gruntową, osobistą i przesyłu. Ustanowienie służebności na nieruchomości wymaga złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia w formie aktu notarialnego.

 

Służebność gruntowa

Celem służebności gruntowej jest umożliwienie korzystania z nieruchomości w ściśle określonym zakresie przez każdoczesnego właściciela wskazanej nieruchomości, na rzecz której służebność ta jest ustanawiana (np. możliwość prawa przejścia i przejazdu przez nieruchomość).

 

Służebność osobista

Korzystanie z nieruchomości w ściśle określonym zakresie przez konkretnie wskazaną osobę umożliwia ustanowiona na jej rzecz służebność osobista. Z taką służebnością najczęściej mamy do czynienia przy zawarciu umowy darowizny, gdzie jednocześnie ustanawiana jest ona na rzecz darczyńcy i daje mu uprawnienie do zamieszkiwania w określonym miejscu.

 

Służebność przemysłu

Służebność przemysłu daje możliwość przedsiębiorcy przesyłowemu na korzystanie ze swoich urządzeń, które przebiegają przez nieruchomości stanowiące własność innych osób.