Umowa zniesienia współwłasności

kobieta notuje mężczyna otwiera paczkę Umowa zniesienia współwłasności prowadzi do likwidacji stosunku współwłasności pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości. Procedurę zniesienia współwłasności można przeprowadzić na drodze postępowania sądowego lub w Kancelarii notarialnej.

Zawarcie umowy zniesienia współwłasności przed Notariuszem może nastąpić tylko w sytuacji, gdy współwłaściciele są zgodni, co do ustalenia zasad likwidacji stosunku współwłasności. W takiej sytuacji w Kancelarii stawiają się osobiście wszyscy zainteresowani i w ich obecności zostaje sporządzony akt notarialny. W jego treści znajdą się wszystkie zasady podziału uzgodnione przez dotychczasowych współwłaścicieli oraz pozostałe kwestie, których dotyczy zniesienie współwłasności.