Umowa rozszerzająca wspólność ustawową

rodzina przed domemUmowa rozszerzająca wspólność ustawową powoduje zaliczenie do majątku wspólnego małżonków składników majątkowych, które przy braku tej umowy weszłyby zgodnie z postanowieniami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do majątków osobistych małżonków. W takiej umowie małżonkowie mogą określić, jakie przedmioty majątku osobistego każdego z nich wejdą w skład ich majątku wspólnego. Do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej konieczna jest zgoda wola małżonków.