Umowa majątkowa małżeńska

Umowy majątkowe małżeńskie to umowy zawierane pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadzące do wprowadzenia majątkowego ustroju małżeńskiego odmiennego aniżeli ustawowy.